กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

12 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลแสนไห อ.เวียงแหง

ภาพกิจกรรม