ประเมิน เลื่อนวิทยฐานะผอ.มานพ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แก่ ผอ.มานพ บุญมา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม