วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1.การทำโคมลอย
2.การตัดตุงใส้หมู
3.การทำกระทงใบตอง
4.การทำกรวยดอกไม้ใบตอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมประกวดกระทง และ แข่งโคมลอย

ภาพกิจกรรม