พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อกนำคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม