พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนมเหสักข์ ๗๙

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านม่วงป็อก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากร ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนมเหสักข์ ๗๙ โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรม