ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นช่ออัมพวัน ๖๒

วันที่ 17 มี.ค 2563
17 มีนาคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นช่ออัมพวัน ๖๒ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
ภาพกิจกรรม