ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 63

วันที่ 11 ม.ค 2563
11 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการมานพ บุญมาร่วมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงป็อก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลแสนไห
ภาพกิจกรรม