ร่วมงานกีฬาอำเภอ 25 ธ.ค. 62

วันที่ 25 ธ.ค. 2562
โรงเรียนบ้านม่วงป็อกได้ส่งตัวแทนขบวนกองเชียร์และนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเวียงแหง ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านปางป๋อ
-ภาพกิจกรรม