วันวชิราวุธ ประจำปี 2562

วันที่ 25 พ.ย. 2562
25 พ.ย 2562 นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อกนำคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
ภาพกิจกรรม