ประชุมผู้ปกครอง 2/62 และทำบุญห้องน้ำ

วันที่ 22 พ.ย. 2562
22 พ.ย. 62 ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน 2/62 และ พิธีทำบุญเปิดใช้งานห้องน้ำ ที่ได้จากการทอดผ้าป่า
ภาพกิจกรรม