กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 9 ส.ค. 2562
โรงเรียนบ้านม่วงป็อกได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนพัฒนาโรงเรียน (สร้างห้องสุขา) ให้แก่นักเรียน
ภาพกิจกรรม