กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 29 ก.ค. 62
กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก กิจกรรมในงานได้แก่ การประกวดท่องอาขยาน การแต่งกายตัวละครในวันคดี การประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบ ฯลฯ
ภาพกิจกรรม