กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

12 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลแสนไห อ.เวียงแหง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการมานพ บุญมา เป็นประธานในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านม่วงป็อก มีการแสดงของนักเรียนชั่น อนุบาล ป.1-6 และกิจกรรมแลกของขวัญ

ภาพกิจกรรม

ประเมิน เลื่อนวิทยฐานะผอ.มานพ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แก่ ผอ.มานพ บุญมา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม

วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1.การทำโคมลอย
2.การตัดตุงใส้หมู
3.การทำกระทงใบตอง
4.การทำกรวยดอกไม้ใบตอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมประกวดกระทง และ แข่งโคมลอย

ภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อกนำคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม

 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม