ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง