วันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1.การทำโคมลอย
2.การตัดตุงใส้หมู
3.การทำกระทงใบตอง
4.การทำกรวยดอกไม้ใบตอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมประกวดกระทง และ แข่งโคมลอย

ภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อกนำคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม

 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม