งานปัจฉิมนิเทศ รุ่น ช่ออัมพวัน ๖๑

วันที่ 26 มีนาคม 2562

26 มีนาคม. 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อกได้พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ อนุบาล 3 ช่ออัมพวัน 61

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

12 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลแสนไห อ.เวียงแหง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการมานพ บุญมา เป็นประธานในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านม่วงป็อก มีการแสดงของนักเรียนชั่น อนุบาล ป.1-6 และกิจกรรมแลกของขวัญ

ภาพกิจกรรม

ประเมิน เลื่อนวิทยฐานะผอ.มานพ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แก่ ผอ.มานพ บุญมา โรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม