เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 5 มิ.ย. 62

5 มิ.ย. 62 ผู้อำนวยการมานพ บุญมา เป็นประธานนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก

ภาพกิจกรรม

งานปัจฉิมนิเทศ รุ่น ช่ออัมพวัน ๖๑

วันที่ 26 มีนาคม 2562

26 มีนาคม. 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อกได้พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ อนุบาล 3 ช่ออัมพวัน 61

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

12 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลแสนไห อ.เวียงแหง

ภาพกิจกรรม