ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง

25 พ.ย 2563
25 พ.ย 2563 นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อกนำคณะครู ผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนมเหสักข์ ๗๙

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านม่วงป็อก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากร ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนมเหสักข์ ๗๙ โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 63

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อกนำโดยผู้อำนวยการมานพ บุญมา คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ ๒๕๖๓

วันที่ 28 ก.ค 2563
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายมานพ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป็อก ร่วมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ภาพกิจกรรม